Eu te-am ales (en)

2012.07.03

Eu te-am ales din câte erau
Pe sprânceana încruntată a ochiului meu
Şi nu mi-a trebuit să mă atârn de clipe
Ca sa ştiu direcţia ce m-a săgetat
Prin centrul vederii sufletului

Te-am ales cu braţul deschis tăcerii
Ducând toată greutatea ploapelor
Care se închid cu înseararea
Într-o răceală friguroasă
a gestului ce se sfărâmă
în drumul lui către mine

Eu încerc să îţi atârn de privire
ceţosul meu trup de speranţă
Şi-un zâmbet de soare rupt şi apus
ce ştie truda lipsei aerului
care dă viaţă prin respiraţie

Adună-ţi puterea ta toată zburândă
şi vino să ne întâlnim la un mijloc
pe care curcubeul îl desenează în iarbă
cu mâna soarelui şi ploii ce se sparge în geamuri
şi le face să tremure de frigul singurătăţii

Vino acolo negreşit cu ochii minţii
eu am să-ţi întind o mână cu degete
Să te apuce de încheietura gândurilor tale
şi să te aducă mai aproape prin fumul gros
ce ne desparte fiecare dincolo de fiara cu dinţi

Nu te lăsa muşcată de carnea prezentului tău
şi vino, vino mai aproape de răsărire
De unde nimic creşte în altceva
şi pulsează de la unul la celălalt
conţinând răspunsuri la întrebări nepuse încă

Mihai Păun
02.07.2012
Brno

Because not all my friends are romanian and some of them are curios about what i am writeing I have translated the poem in english also so guys enjoy and comment your opinions, it might not be the best translation ever, but I hope you’ll get the point

I have chosen you

I have chosen you from all there were
on the frowning brow of my eye
And I didn’t have to hang myself from moments
To know what direction has pierced me
through the centre of my soul vision

I chose you with the open arm to silence
carrying all the eyelid weight
Which are closing with the sunset
In a cold, cold
of a gesture that breaks
on its way to me

I try to hang on your sight
My foggy body of hope
and a smile of sun broke and settled
that knows toil lack of air
which gives life through breath

Gather your whole strength that flees
and come to meet at a middle
that rainbow is drawing in the grass
with the hand of sun and rain that brake into the windows
and makes them shiver of cold loneliness

Come and surely with your mind’s eyes
I will extend to you a hand with fingers
to grasp you from the wrist of your thoughts
and bring you closer through the thick smoke
that divides us each from the beast with fangs

Don’t let yourself bit by the flesh of your present
and come, come closer to emergence
from where nothing grows into something else
and pulsates from one to each other
holding answers to questions not yet posed

translated 29.03.2013